محصولات داغمقاله تحلیل انفجار سنگ در معدنکاری عمیق زغالسنگ

-بیشتر بدانید
محمد جواد رحیم دل - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود , زیادی به تجهیزات و نیروی کار می شود این پدیده درسنگهای نرم تر حتی زغال سنگ نیز اتفاق , انفجارسنگ، انرژی کرنشی، تعادل حدی انرژِی، معادن عمیق، زغال سنگ....

ماین نیوز

-بیشتر بدانید
25 مه 2014 , چندی پیش يكي از بزرگترين حوادث معدنی جهان در معدن زغال سنگ سوما در غرب , مديرعامل اسبق شركت زغال سنگ البرز غربي، مجري طرح تجهيز معدن زغال سنگ , هستند و در هر شيفت حدود 800 نفر وارد عمق عميق زمين جهت استخراج مي شوند...