محصولات داغسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
بررسی عملکرد موج شکن های شناور شیب دار با استفاده از مدل فیزیکی , بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرایی , تحلیل پاسخ دینامیکی خاک با استفاده از مدل مخروط , بررسی شکل و ابعاد محدوده سنگ چین اطراف پایه های استوانه ای پلها برای کنترل آب....