محصولات داغetarh آشنايي با خط بازیافت تایر فرسوده

-بیشتر بدانید
صنعت بازیافت تایر در ایران به حدود 40 سال قبل به تولید تایر روکشی بر می , لاستیک های مستعمل ، زباله های مخصوص هستند که از لحاظ شیمیایی، اندازه، حالت و....

حبیب ثابت

-بیشتر بدانید
بعد در سال 1340 به منظور گسترش کارخانه با رابر تایر که سهامش متعلق به یهودیان ایرانی , چند ماه بعد از افشای بهایی بودن پاسال، تعدادی از بازاریان مومن اقدام به خرید اراضی , بعضی از شرکت های متعلق به ثابت پاسال: شرکت ریش تراش فیلیپس،....

تایرهای فرسوده در راه کارخانه های سیمان(۲)

-بیشتر بدانید
در حال حاضر تعدادی از نخستین اعضای اصلی این اتحادیه پروژه انهدام تایرهای , قبل از سال ۱۹۸۵ مدیریت تایر های فرسوده در آمریكا فقط شامل ارسال تایر های كامل به مراكز....

کارخانه بازیافت لاستیک

-بیشتر بدانید
از این رو سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد در سال 1388 تصمیم به ساخت یک , این پروژه شامل دو بخش تولید گرانوله لاستیک از لاستیک های فرسوده و تولید....

مزایده های آهن آلات ، فولاد و چدن

-بیشتر بدانید
فروش 200 تن ضایعات پلاستیک و 20 تن آهن آلات و یک تن آلومینیوم و تعداد 5 , ضایعات پالت چوبی، آهن آلات ضایعاتی، انواع لاستیک مستعمل و پشم سنگ های مازاد خود...