محصولات داغپورتال

-بیشتر بدانید
عمل سنگ شکنی کلیه با دستگاه یک عمل سرپایی است و نیاز به بستری و , و یا می توانید به طور حضوری و در ساعات ذکر شده به بخش سنگ شکن کلیه واقع در , در این روش در بسیاری از موارد از سونوگرافیبرای یافتن سنگ وسنگ شکنی استفاده می شود....