محصولات داغوضعيت توليد و فرآوري ميکا در ايران

-بیشتر بدانید
توليد ميکا در ايران در اين دوره ( 1990-1995 ) از 1350 تن در سال 1990 به 8000 تن در , تعداد معادن ميکا در ايران محدود بوده و از مهم ترين آنها معدن ميکاي قره باغ در استان....

ذخاير عمده بنتونيت در جهان

-بیشتر بدانید
خاک طبیعی فعال از سال 1979 در این کشور بهره برداری می شود و معدن آن در ناحیه ای به نام , آنها در آندراپراش، گوجارت، مادیا پراش، راجستان، کارناتاکا و تامیل نادو هستند , محیط قلیائی بدون حضور اکسیژن تشکیل شده اند و کانی میکا از یک محیط خشک....