محصولات داغپرین بتن

-بیشتر بدانید
شرکت پرین بتن پیشگام در استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان، تولید کننده بلوک سبک اتوکلاو شده با تکنولوژی شرکت HESS آلمان و ملات خشک با....

پرین بتن

-بیشتر بدانید
از مهمترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که اکثر خواص فیزیکی بتن به آن , ویژگیهای فیزیکی بلوک AAC مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ ایران...

بلوک بتن سبک اتوکلاو شده (AAC)

-بیشتر بدانید
بتن سبک اتوکلاو شده (Autoclaved Aerated Concrete) محصولی است با مشخصات فنی فوق العاده جذاب که به دلیل برتریهای قابل توجه نسبت به سایر مصالح....