محصولات داغضرورت قطع فوری یارانه کودهای کشاورزی

-بیشتر بدانید
28 آگوست 2016 , دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ضمن تشریح وضع فعلی , مثال بارز این نمونه خرید کود سوپرفسفات تریپل (TSP) از خارج است که , کشور و خروج فوری دولت از بازار عرضه کودهای کشاورزی و اجرای جزء چهار , حرکت پوتین به سمت آنکارا و معانی آن برای تهران / آیا ایران در محور سه گانه به حاشیه رانده میشود؟...

فسفر و مواد معدنی فسفردار (3)

-بیشتر بدانید
12 دسامبر 2016 , سوپرفسفات سه گانه (TSP) این نوع کود، به عنوان سوپرفسفات تغلیظ شده، معروف است و میزان فسفات موجود در آن، در حدود 3 برابر SSP است...