محصولات داغسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
بررسی عملکرد موج شکن های شناور شیب دار با استفاده از مدل فیزیکی بررس خواص بتن با , تحلیل پاسخ دینامیکی خاک با استفاده از مدل مخروط تعیین رفتار لرزه ای , ارزیابی قابلیت کوبش و ظرفیت باربری شمع های اسپیرال یافتن ضرایب....

فهرست ا

-بیشتر بدانید
, نفوذ مخروط همراه با اندازه گیری فشار آب و آزمایشات لرزه ای (CPTu, SCPT)، نفوذ مخروط , شامل طراحی پی های سطحی و تعیین ظرفیت باربری و بررسی رفتار پی های عمیق , طراحی و مشاوره ژئوتکنیکی در پروژه های سدسازی و موج شکن، شامل طراحی پی و....

ساخت موج شکن و محافظت از ساحل

-بیشتر بدانید
از این محصولات در کرانه آبها به عنوان موج شکن استفاده میگردد کسیه های پر شده از شن و , ظرفیت کشامدگی این محصول به هنگام نصب از ویژگی های ممتاز آن محسوب میشود , کیسه ها میتوانند به صورت دستی یا توسط پمپ با مخلوط شن و آب پر شوند...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
شبیه سازی عددی میدان جریان حاصل از برخورد امواج در مقابل یک موجشکن کیسونی قائم 20 , تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی بهروش طیف ظرفیت , بررسی اثر افزودن گوگرد بر پارامترهای طرح مارشال و دوام مخلوط های آسفالتی...