محصولات داغغلات و دانه های خوراکی

-بیشتر بدانید
بهترین دانه روغنی کلزا از قزاقستان و اکراین قابل کارخانه های روغن کشی ایران , کنجاله سویای پلیت برزیل کنجاله سویای پلیت آرژانتین کنجاله سویای پرک , 1-آرد نول با سبوس گرفتگی 25،26،27%هر کیلو1450تومان , واردات و صادرات ، تأمین کننده و واردکننده بزرگ انواع گندم و ذرت خوراکی و دامی و کنجاله سویا و آفتابگردان...

اطلاعات مهم و با ارزش تجاری

-بیشتر بدانید
6- ايا مي دانيد كه از مجموع 800 هزار تن روغن خوراكي مصرفي كارخانه هاي كشور در حدود 350 هزار تن از ان , 10- آیا می دانید ایران 16 درصد تولید جهانی کشمش را در اختیار دارد , خرید کالاهای ایرانی هستند لیکن باید شما کالاهای تولیدی آن کشور را خریداری نمائید نظیر گندم و , واردات تخمه آفتابگردان غالبا از چين، آرژانتين و كانادا وارد مى شود...
در انتهاي کار يکي از کارگران وارد کاميون شده و گندم باقي مانده را توسط جارو تماماً , مراحل توليد آرد از گندم و تكنولوژي توليد كارخانه آرد سازي مطابق نمودار جريان کار،....

فرآیند تولید آرد

-بیشتر بدانید
کنترل فرآیند تولید شامل کنترل مواداولیه ورودی به کارخانه که شامل گندم می باشد که , ادامه می یابد تا آخرین والس که در آخرین والس دانه های مغز وآرد از سبوس جدامی شوند...

کارخانه آرد گندم

-بیشتر بدانید
فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد , نرم شدن و تبدیل به آرد نهایی وارد آخرین مرحله سیستم های نرم کننده آسیابانی شده و به این....