محصولات داغدانسیته پودر

-بیشتر بدانید
در اینجا نحوه ی اندازه گیری دانسیته با استفاده ازپیکنومتر مایع بیان میشود , در آسیاب ذرات با اندازه بزرگتر دوباره اسیاب می شده و ذرات با اندازه زیر 10 میکرون، به....

آزمون های فیزیکی مواد

-بیشتر بدانید
اندازه گيري توزيع اندازه ذرات و مقادير سطح ويژه پودرهاي شيميايي و سراميكي گستره اندازه گيري از 300 نانومتر تا 1000 ميكرون قابليت , اندازه گيري سطح ويژه پودر...

تبدیل سایز ذرات به مش

-بیشتر بدانید
بمنظور ايجاد مقياس اندازه گيري پودر ها و توده هاي خاك از لحاظ دانه بندي و اندازه ذرات موجود در ان مقياس ميكرون استفاده ميشود كه تحت عنوان استاندارد مش يا Mesh Scale....