محصولات داغشرکت کانساران بینالود

-بیشتر بدانید
بطور کلی بین سیدریت و منیزیت از یک طرف و بین سیدریت و رودکروزیت از طرف دیگر سری محلول جامد وجود دارد سری کانی هایی که بین ترکیبات FeCo3 و MgCo3....

اسید هیدروکلریک

-بیشتر بدانید
وقتی این اتفاق رخ می دهد که کلسیت و یا مواد معدنی کربنات دیگر وجود داشته باشد , فرمول واکنش منیزیت (MgCO3) و سیدریت (FeCO3) در زیر نشان داده شده است: , برای جلوگیری از این مشکل٬ می توان سنگ را بر روی چینی بدون لعاب کشیده و پودر آن....