محصولات داغجانوران انگلی و موذی برای انسان و شيوه های مقابله [بایگانی]

-بیشتر بدانید
در لابه لای لباس ها، شكاف ها و سوراخ ها و منافذ ريز و امن مثل قالی، فرش و موكت، ملحفه ,, موش ها جزو موذی ها هستن و من به همين خاطر عنوان تاپيك رو جانوران موذی انتخاب كردم وگرنه ميذاشتم حشرات و بندپايان موذی , گونه های مختفلی را در کاربرد عام به نام پشه می شناسیم که بیولوژی و رفتار و , 127 - موش صحرایی سینه زرد...