محصولات داغگزارش صندوق بین المللی پول در خصوص نقش تجارت ,

-بیشتر بدانید
های صندوق بین المللی پول در زمینه تجارت، هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی صندوق ارائه می شود , تجارت بین این کشورها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است...

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﻮان ﯾک ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﭼﺸم اﻧﺪاز ﻪ ﺑ ﻣ

-بیشتر بدانید
ﮔﺬاران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاى ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺳﯽ , ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓق در اﯾﺮان ﻫم اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫم ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ , اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ...

پیشنهاد ویژه برای حذف ۵۰ درصدی دلار از تجارت ایران

-بیشتر بدانید
14 دسامبر 2016 , ایران میتواند با استفاده از پیمان پولی دوجانبه در تجارت با شرکای تجاری , این روزنامه با اشاره به قرارداد خرید گاز ترکیه از روسیه، به مسئله استفاده از , بهترین روشها برای کمرنگ کردن نقش ارزهای واسط در تجارت بین دو کشور است...

قانونگذاران آمریکایی خواستار جلوگیری از عضویت ایران در سازمان

-بیشتر بدانید
7 ا کتبر 2016 , در این نامه آمده است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی "علاوه بر تقویت , از یک رشته مذاکرات برای آزادسازی تجارت بین کشورها در سال ۱۹۹۵ اعلام....

افزایش 60 درصدی تجارت بین ایران و دانمارک

-بیشتر بدانید
1 روز پیش , دست ما و ایران برای گسترش روابط اقتصادی خیلی باز است , یکی از اهداف ما در این سفر گسترش روابط تجاری با این کشور بود تا با ایجاد دروازه....

نمودی از جهانی سازی اقتصادی ؛ تجارت بین المللی

-بیشتر بدانید
21 ژوئن 2016 , حاضر دربار? شاخص های تجارت بین المللی در این زمینه و در مورد آنهایی است که بهترین منعکس کننده سطح جهانی شدن اقتصادی کشور و یا بخش منحصر....

نماینده گی اتاق تجارت بین المللی در کابل |

-بیشتر بدانید
در نامه اتاق تجارت بین المللی به وزارت امور خارجه آمده است که این نهاد آماد همکاری های بیشتر , عضو در ۱۳۰ کشور جهان دارد که یکی از بزرگترین نهادهای تجارت در جهان است...

چین جای ایران را در صادرات سیمان به افغانستان گرفت

-بیشتر بدانید
11 ژانويه 2017 , وی افزود: در مقابل هم آنها از ورود کامیونهای ایرانی حمل بار به کشورشان ممانعت میکنند که این موضوع منجر به کندی تجارت بین دو کشورشده است...

روابط دوجانبه تجاری

-بیشتر بدانید
در سال 2013 سهم ایران از جمع کل تجارت خارجی اوکراین بیش از 6/0% بوده است( بیست و , این جدول حجم مبادلات تجاری بین دو کشور اوکراین و ایران را در طول سالهای....
مزمل شینواری؛ معین وزارت تجارت و صنایع کشور روز شنبه در تالار مطبوعاتی این وزارت به خبرنگاران گفت که سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی بوده که برای....

ماراتن کشورهای اروپایی برای تجارت با ایران

-بیشتر بدانید
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻮﺳﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان را در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد و ﭘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻛﻬﻨﻪ ﻛﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ را ﺑﺮاي....

خبرگزاری تسنیم

-بیشتر بدانید
7 دسامبر 2016 , وی این نشست مشترک بین بازرگانان دو طر ف را تاثیرگذار خواند ظریف با اشاره به سابقه تجارت دو کشور که به قرنهای گذشته برمی گردد، گفت: به , و تروریسم و دیگر مسایل بی ثباتی درگیر است مردم ایران آرامش را تجربه می کنند...

نقدهایی بر نظریات مزیتی تجارت بین الملل

-بیشتر بدانید
نخستین نقد بر نظریۀ مزیت تجاری آن است که این نظریه در فضای کاملاً اقتصادی , براساس نظریه آدام اسمیت، تجارت بین دو کشور، با توجه به مزیت مطلق انجام میشود...

تعلیق تجارت با ترکیه

-بیشتر بدانید
او خاطرنشان میکند: نکتهای که باید در تحلیل تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه به آن توجه داشت این است که ارقام واردات ایران از ترکیه در سالهای اخیر معمولا بیش از....
اعتقاد بر این است از اولین تجارتهایی که در سراسر تاریخبشر ثبت شده، شواهدِ تبادل , محدود کننده و منع تجارت بین کشورها و در تضاد با سیاستهای تجارت آزاد است...

نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل

-بیشتر بدانید
این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی، حمل و نقل، , سؤال بنده این است که ایا قراردادهای نفتی و گاز جزئی از تجارت بین الملل محسوب می شوند؟ , عذرمیخوام تا کنون چه کشورهایی قانون نمیونه ورشکستگی آنسیترال را....

افزایش 60 درصدی تجارت بین ایران و دانمارک

-بیشتر بدانید
1 روز پیش , محمدرضا بختیاری گفت:سفر هیات تجاری ایران به دانمارک به منظور تعمیق و گسترش اهداف و روابط تجاری بین دو کشور انجام شده است , وی با بیان اینکه دانمارک یکی از کشورهای قدیمی عضو اتحادیه اروپا است و سیاست های این کشور،....

تجارت و بازرگانی اتریش در ایران

-بیشتر بدانید
, پرتال رسمی اقتصاد اتریش در خارج از مرزهای این کشور است , اتریشی، هدف های مورد نظر در زمینه صادرات، واردات و نیز روابط بازرگانی بین المللی پرداخته شده است...
تجارت بین الملل | فهرست کلیه مقالههای منتشر شده نوسط یورونیوز در زمینههای , ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا بعنوان نماینده تجاری این کشور انتخاب شده است...

افزایش 60 درصدی تجارت بین ایران و دانمارک

-بیشتر بدانید
1 روز پیش , محمدرضا بختیاری گفت:سفر هیات تجاری ایران به دانمارک به منظور تعمیق و گسترش اهداف و روابط تجاری بین دو کشور انجام شده است , تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت پول نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع....

وجدان بیدار

-بیشتر بدانید
پولی را بازسازی کند چرا چین با وجود قدرت اقتصادی، در موئسسه تجارت بین المللی ازمزایای جهان سوم بهرمند است؟ چین در 2001 عضو سازمان تجارت جهانی شد این کشور....

سازمان تجارت جهانی

-بیشتر بدانید
به عقیدهٔ مخالفان برنامههای سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق , این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد...

دلاری شدن اقتصاد به ضرر کشور است

-بیشتر بدانید
25 دسامبر 2016 , این در شرایطی است که شواهد چیزی دیگری را نشان می دهد , این امر در کشورهای آفریقایی بسیار مشهود است و بدهی بین المللی آنها به فلج اقتصادی....

توسعه تجارت منطقه ای جزء اهداف کلیدی اکو است

-بیشتر بدانید
14 دسامبر 2016 , توسعه تجارت منطقه ای جزء اهداف کلیدی اکو است , 10 کشور عضو اکو ، سطح روابط تجاری بین این کشورها پایین است و بیشترین میزان ارتباط محدود....

تجارت آزاد

-بیشتر بدانید
تجارت آزاد مدل تجاری است که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیتهای دولتی بین و یا درون کشورها انتقال مییابد این محدودیتها شامل مالیات و تعرفه است تفاوت تجارت آزاد با....

اثرات تجارت با ویتنام

-بیشتر بدانید
8 ا کتبر 2016 , از سویی تراز تجاری ایران با ویتنام به نفع ایران است , دو کشور تصمیمگیری شده است حجم مبادلات اقتصادی بین این دو کشور در آیندهای نزدیک ۵....

تبریز سر ایران است

-بیشتر بدانید
اقتصاددانان همواره با تحلیل های خود به افزایش درک ما از تجارت کمک کرده اند، این که چرا ملت ها برای موفقیت به تجارت احتیاج دارند و اینکه دولت ها باید چه بکنند تا....