محصولات داغ: هرباریوم

-بیشتر بدانید
هر باریوم که جمع آن هرباریا (Herbaria) می باشد محلی است که در آن نمونه های خشک شده گیاهان را به شیوه های علمی خاص و معینی نگهداری می کننداهمیت هرباریومها به نسبت....

روش تهیه هرباریوم گیاهی

-بیشتر بدانید
8 آوريل 2012 , انتخاب نمونه گیاهی بطوریکه در نمونه های علفی ،ساقه ، برگ، گل و میوه تا حد امکان وجود داشته باشد و در نمونه های غیر علفی قسمتهای مختلف تا حد امکان....

بانک گیاهی

-بیشتر بدانید
بخش بیولوژی گیاهی یکی از بخش های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی , و تعیین هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه های ذخیره (Back Up) برای استفاده آتی آنها...

مراحل خشک کردن نمونه

-بیشتر بدانید
مي توان از پرس هاي مختلفي براي خشک کردن گياهان استفاده نمود نمونه ساده اين پرس ها شامل قطعات تخته سه لايي است که به صورت شطرنجي درست شده اند اين پرس ها....