محصولات داغمقالات و يادداشتهاي روز

-بیشتر بدانید
این بار، در درون شبکه، کسانی که برای تأمین محتوای شبکه مزاحم عملیات امداد شده بودند، از , ولی واقع آن است که اکثر مردمی که آن روز صبح تا غروب در اطراف ساختمان , مردم موفق نخواهد شد، اگر نسبت به این سه برنامه نظر مثبت و سازندهای نداشته باشد , آن قدر بالا خواهد رفت که میتوان سهم سایر عوامل مانند زمین و ذغال سنگ و سنگ آهن و...

متغیرها، انواع دادهها و ثابتها

-بیشتر بدانید
ما باید آدرسی که یک داده خاص در آن ذخیره شده است را بدانیم تا بتوانیم آن داده را دریافت , وقتی متغیری تعریف میشود به طور خودکار مقداردهی نمیشود، این وظیفه برنامه نویس , این روش یک مجموعه از ثابتها را بدون استفاده مکرر از define# تعریف میکند...

سی (زبان برنامهنویسی)

-بیشتر بدانید
در C++ علاوه بر امکانات جدید، خاصیت شئگرایی نیز به C اضافه شدهاست , وجود دستور پرش (goto) نیز مشکلات بسیاری را برای فهم و درک برنامه توسط افراد , ساختار تکرار نیز به برنامه نویسان اجازه میدهد مجموعه خاصی از دستورات را تا زمانیکه , این متغیرها را میتوان خارج از توابع مثلاً ابتدای برنامه قبل از تعریف تابع Main یا....

انواع داده در سی

-بیشتر بدانید
پرش به: ناوبری، جستجو , در این هدر ماکرویی به نام bool از نوع _Bool تعریف شده است true به عنوان ۱ تعریف , بیشترین مقداری که یک متغیر از نوع size_t میتواند داشته باشد در ماکرویی به نام , یک آرایه مجموعهای از مقادیر است که همه این مقادیر از یک نوع هستند و به صورت , آرایهای با اندازه N، دارای اندیسهایی با شماره 0 تا N-1 است...