محصولات داغپیوندها

-بیشتر بدانید
, تولید کننده انواع اره های برشی ، انواع تجهیزات سوراخ کاری و نورد سرد , میلگرد تقویتی فولادی ضد زنگ، سیم جوشهای ضد زنگ فولادی ، سیم جوش های آلیاژی نیکل...

sepehr sanat

-بیشتر بدانید
استفاده از کارت جانبی باعث صرفه جویی در هزینه سیم کشی,نصب و راه اندازی,تعمیر و نگهداری میگردد , غذایی); خط نورد فلزات / نورد گرم و سرد (صنایع فلزی); پمپ هیدرولیک(صنعت تولید پروفیل آلومینیوم); آسیاب((Bull mill, Hamier mill,Roller mill....

پروژه ها و مقالات علمی

-بیشتر بدانید
وهاب جمالی، مهدی دیواندری، سعید شبستری، "اثر ضخامت پوشان بر سرعت سرد شدن و , تقویت کننده سیم فولاد کربنی" ٬ چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران , "بررسی تاثیر نورد سرد بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ 901", , رحیم نقی زاده, حسین سرپولکی, "بررسی اثر پارامترهای مختلف دما, زمان و آسیاب بر....

پروژه های خاتمه یافته

-بیشتر بدانید
104, بررسي امكان مصرف سنگ دولوميت در مرحله أسياب كردن سنگ أهن بمنظور افزايش بازيسيته , 110, بررسي انواع لولرها، بهينه سازي و تحليل لولرهاي خطوط نهائي نورد سرد فولاد مباركه ,, 529, طراحي و شبيه سازي شبكه كامپيوتر بي سيم فولاد مباركه...

مناقصه اقلام و قطعات آهنی و فولادی

-بیشتر بدانید
مناقصه تهیه تجهیزات وکسری آهن آلات ونصب برج و سیم کشی خط ۶۳ کیلوولت شهر صنعتی جوکار عنوان : 1395-11-30 مهلت ارسال: 1395-11-12 تاریخ انتشار در سایت :...

شکل دادن فلزات

-بیشتر بدانید
نورد سرد تمسه پهن ، مناسبترین فرآیند فلزکاری برای تجزیه و تحلیل نظری است و , در شرایط ایده آل تنش کشنده σd تنشی است که برای تغییر شکل سیم به طور همگن و به , قفسه های پیش نورد قفسه های پیش نورد (Pre-rolling mill stands) اولین مرحله....

فولاد اسفراين

-بیشتر بدانید
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻘﺎرن ﺧﺎص ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ روش ﻧﻮرد ﺳﺮد 68 , ﮔﺰارش اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﺑﻪ روش ﻓﻮرج و ﻧﻮرد 157 ,, ﺳﯿﻢ، ﻟﻮﻟﻪ، و ورق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و از...
نورد از حیث دمای عملیات به دو گروه نورد سرد و نورد گرم تقسیم میگردد در نورد گرم قابلیت تغییر شکل خیلی بالاست از آنجا که در اثر تبلور مجدد، استحکام تسلیم به....

فولاد کار نورد

-بیشتر بدانید
May 30, 2013 , فولاد کار نورد Impoex Germany , section rolling mill, continous section rolling mill, sturcture rolling mill, tandem rolling mill - Duration: 9:02...
16 نوامبر 2015 , مواد اولیه فوالد، محصوالت طویل و تخت شــامل بیلت فوالدی، ســیم مفتول،محصوالت: ( و محصوالت , نورد سرد در مهر ماه ســال جاری به میزان 30 هزار و 113 تن به ثبت , آهنگري، پاتیل، غلطک، مشعل ها، گلوله هاي آسیابي، بلبرینگ ها،...
"بررسی اثر نورد گرم بر مقاومت الکتریکی و مقاومت به اکسیداسیون دما بالای آلیاژ Fe - 21Cr , "تاثیر سرعت سرد کردن بر سختی و ریز ساختار فولادCk 45 در حمام نمک قلیا یی , "بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سیم های ارتودنسی نایتینول , "تهیه فریت نیکل از هماتیت و اکسید نیکل با استفاده از اسیاب کردن مکانیکی...

ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ردﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 10 9

-بیشتر بدانید
ﮐﺎه و ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻼت، آﻣﺎده ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، آﺳﯿﺎب ﺷﺪه، ﻓﺸﺮده ﺷﺪه (Pressed) ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺒﻪ , ﺳﺮدﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺖ ﻧﻮرد ﺷﺪه (Flat-rolled Products) , ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار آﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻮﻻدي؛ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺗﺨﺖ ﯾﮏ ﻻ، ﺧﺎردار ﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﺎر، ﺳﯿﻢ دوﻻي ﺷﻞ ﺗﺎب، از ﻧﻮع....