محصولات داغاطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور

-بیشتر بدانید
موتورهای پلهای ساده توسط بخشی از یک سیستم دندهای در حالتهای موقعیتی معینی قرار , 2- آنالیز ارتعاشات , الف- آسنکرون با راه انداز غير خازني (کلاجي ) در اين موتور به غير از سيم پيچي هاي اصلي يک سري سيم پيچ کمکي , همچنين با چرخش بلبرينگ اگر صداي غير عادي شنيده شود دليل برخرابي آن مي باشد که بايد تعويض گردد...

توربین بادی

-بیشتر بدانید
رواج آسیابهای بادی موجب رهایی مردم عادی از قید و بند مالکین شد , روتور به یک شفت مرکزی متصل میباشد که با چرخش آن ژنراتور نیز به چرخش درآمده و , بخش تکیهگاهی که در بر گیرندهٔ ۱۵٪ قیمت توربین بوده و شامل برج و مکانیزم جهتدهی , هر چند نیروی باد یک منبع انرژی سالم و غیر آلاینده محیط زیست به شمار میرود، اما احداث یک مزرعه....

آنالیز ارتعاشات

-بیشتر بدانید
علم ارتعاشات (مشتمل بر اندازه گیری و تحلیل ارتعاش) کاربردهای زیادی در , لرزش یا ارتعاشات مکانیکی، نوعی از حرکت های سیستم های دینامیکی هستند که به , آنالیز Orbit; تحلیل Run Up و Coast Down (منحنی مرکز شفت، منحنی آبشاری و غیره)...

آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات

-بیشتر بدانید
6 مارس 2013 , در اين آزمايش، ارتعاشات آزاد در سيستم¬هاي پيچشي يك و دو درجه آزادي، مورد , ۲- دستگاه ارتعاش آزاد/اجباري سيستم جسم صلب و فنر با/بدون استهلاك ويسكوز , زواياي ورودي و خروجي توسط صفحات مدرج در ابتدا و انتهاي شفت قابل ثبت....

اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰ

-بیشتر بدانید
آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻠﺰات روش وﯾﮑﺮز ﻗﺴﻤﺖ دوم : ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن -2 7810 , اﻧﺪازي ﺑﺮاي ﺷﯿﺮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط -2 9581 , ارﺗﻌﺎش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﻮك ﻧﺼﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ ﻫﺎ 11802 , روش ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ردﯾﺎب ﻫﺎي ﻏﯿﺮ , ﺑﺮ روي ﺷﻔﺖ ﻫﺎي دوار و ﻣ...

نكات و نمونه سوالات مكانيك

-بیشتر بدانید
علت چكه كردن واتر پمپ خرابي كاسه نمد و شافت مي باشد , وظيفه فنرهاي ضربه گير يا ارتعاش گير صفحه كلاچ چيست : ضربات و ارتعاشات حاصل از اتصال , زوزه كشيدن دنده زير در ا ثر سا ييده شدن : در تمام دنده ها به غير از دنده 4 صدا مي دهد , عامل اختلاف دور چرخ هاي عقب در پيچ هاي جاده : مكانيزم درگيري دنده هاي هرزگرد و دنده هاي سر پلوس...
از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جابجایی آن در یک سیستم , برای اینکه از محل خروج شفت از کِیسینگ پمپ سیالی خارج نشود و اصطلاحاً , وقتی اجزای چرخان پمپ نابالانس باشند، ارتعاش حاصل از عضو چرخان نابالانس میتواند ترسناک باشد , قسمتهای ناصاف آب بندی را انجام میدهد و ممکن است فلزی یا غیر فلزی باشند...

دستهبندی سنسور

-بیشتر بدانید
سیستم RF یکی از پر مصرف ترین سیستم های EAS در ایالات متحده می باشد , این برچسب در ابعاد مختلف در بازار موجود است که در طرف دیگر آن کاغذ معمولی با قابلیت چاپ(بارکد , برای غیر فعال کردن برچسب یک پالس قوی RF لازم داریم تا دیود یا مدار RC را بسوزاند , سنسورهای مورد استفاده برای اندازه گیری ارتعاشات نسبی شفت...

بررسی انواع پمپ ها واصول کاری انها

-بیشتر بدانید
بوش شفت و شفت موتور يا پمپ را بويژه با نوار اببندي ، محافظت مي كنند , 2ـ پمپ هاي محوري:سيال موازي محور وارد پمپ مي گردد و به طور موازي نسبت به محور , اتصالات لوله ها ایزوله شوند تا ارتعاشات در سرتا سر لوله كشی منتقل نشود , زانوئي در فاصله نزديك ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي بهره برداري مي باشد...

پمپ هیدرولیک

-بیشتر بدانید
پمپ تنها جریان سیال را ایجاد میکند و این سیال بدون وجود بار در سیستم به هیچ وجه , شدت جریان یک پمپ وابسته به حجم جابهجایی پمپ و سرعت گردش شفت آن است , آببندی این پمپها نباید به سیال اجازه دهد از مسیر دیگری غیر از دندانههای چرخدندهها از پمپ , و دریچه ورودی مکش میکند بنابراین در پمپ عدم تعادل ایجاد میشود و ارتعاش میکند...

در شــکل 1

-بیشتر بدانید
SHAFT ROCKER ARM شکل 1-33 HYDRAULIC LIFTER ROCKER ARM , زنجیر و چرخ زنجیر را تعویض كرد، شکل 1-37 و 1-38 برخی از روش های كنترل خالصی و خوردگی , خوردگی بادامک ها كه عمدتا با صدای غیر عادی از مکانیزم 1-5- خوردگی بادامک های میل سوپاپ : , ث- میزان تابیدگی باید یک دوم دامنه نوسان )ارتعاش( باشد...

بیست و دومین کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک

-بیشتر بدانید
تحلیل ارتعاشات پس کمانش پوسته های استوانه ای جدار نازک با استفاده از روش اجزاء محدود , تأثیر دیواره بر مشخصه های جریان یک لوله غیر دایروی در جریان عرضی , بررسی علل شکست شفت محرک پمپ اصلی روغنکاری توربین بخار نیروگاه شهید....

1st International Conference on Mechanical and ,

-بیشتر بدانید
ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﺭﻭﻟﺮﺑﺮﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻴﻮﺏ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻻﮔﺮﺍﻧﮋ , ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻫﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮﺳﻮﻧﻴﮏ , ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺳﻴﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﻮﺗﻨﯽ ﺣﻮﻝ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮔﺮﻭﻳﺪﻩ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺩﻭ , ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺷﻔﺖ ﻓﻠﺰﯼ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﯽ، ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ...

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﻴﭽﺸﻲ روﺗﻮر

-بیشتر بدانید
سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد توجه ! , ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻴﺮ ﺷﻬﻮدي اﻣﺎ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ , ارﺗﻌﺎﺷﻲ در اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻲ ﻛﻨ ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ داﻳﺮوي ﺷﻔﺖ ﻣﻲ...

سرعت بحرانی

-بیشتر بدانید
30 ژوئن 2015 , هنگامیکه سرعت چرخش با سرعت ارتعاش طبیعی برابر باشد، این سرعت , به طور کلی محاسبه سرعت بحرانی یک شافت دوار همانند شافت فن (fan) به....

اطلاعات فنی

-بیشتر بدانید
روشهایی چون آنالیز ارتعاشات بدنه، سیگنالهای صوتی، و سیگنالهای الکتریکی منبع , مخصوصًا روش آنالیز سیگنالهای الکتریکی منبع تغذیه می تواند با ادامه مطلب , یک موتور القایی دارای یاتاقانهای سالم در حالت ایستا و غیر ایستا انجام شده است , خمیدگی شفت، یکی از عیوب متداول در شفت ها و به ویژه در شفت های ماشین آلات....

انجمن مهندسان مكانیك ایران

-بیشتر بدانید
امروزه هر خوردرویی که شما از یک کارخانه معمولی خودروسازی می خرید با چندین مصلحت , سیستم های خروجی با عملکرد بالا از هدزر*(4) استفاده می کنند ؛ لوله هایی که , و پایان نامه مهندسی مکانیک در استاتیک، دینامیک، ارتعاشات، طراحی مکانیزمها، دینامیک , طراحی شفت، طراحی اجزا، پروژه های دانشجویی رشته مکانیک، پروژه های دانشجویی....

نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی

-بیشتر بدانید
نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی - آنالیز ارتعاشات - پورتال جامع نگهداری و تعمیرات , شافت پمپ های سانتريفيوژ واحدEO/Egپتروشيمی pdf 8 95 عيب يابي سيستم , روغن گیربکس ها ، تست های غیر مخرب و غیره بروز خطا رادر سیستم زودتر از موعد....

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘ

-بیشتر بدانید
دﻫﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ و ﺷﻔﺖ ﮐﻼچ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ , از روش ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ، ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد , ﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﻃﯿﻔﯽ ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮي، آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ، آ ﻧﺎﻟﯿﺰ زﻣﺎن...

اصل مقاله (3038 K)

-بیشتر بدانید
هاي آکوستیكي يك نويز قوي و با شدت باال محسوب مي گردد متوسط شدت , شده در اين خصوص بیان شده و سپس روش تحقیق ب ه صورت مفصل و , دو دلیل نخست مرتبط با هر دو حالت کاويتاسیوني و غیر , بررسي ارتعاش شفت و پروانه و تأثیر شفت در....

مهندسی نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت

-بیشتر بدانید
تشخیص نامیزانی جرمی، میس الایمنت و شفت خمیده از یکدیگر 7 , پیاده سازی سیستم ارتعاش سنجی on-line از نقطه نظر سنسور و نرم افزار پردازش داده ها، , اسیلوسکوپها، دستگاه های پرکاربردی هستند و از آنها عموماً برای مشاهده انواع مختلف , حساسیت جانبی (حساسیت در غیر از جهت اندازه گیری) بالا در مواقعی که مقدار ارتعاشات بالاست...

روش های كاهش آلودگی صوتی در صنا یع نساجی

-بیشتر بدانید
هدف از انجام این مطالعه مروری بر روش های کنترل و کاهش صدای ماشین آلات می باشد , در ماشین هایی كه مكانیسم عمل آنها همراه با ایجاد ضربه و ارتعاش است (مثل كاردینگ) می , با چرخش و حرکت شفت کاهش می یابد، دنده های غیر فلزی در مقایسه با چرخ دنده های....