محصولات داغاندیمشک

-بیشتر بدانید
نیروگاه این سد با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات از زمان بهرهبرداری در سال ۱۳۸۱ تا پایان سال , مخزن آن امکان ذخیره ۱۳۱ میلیون متر مکعب آب را دارد که ضمن کنترل سیلابهای فصلی و , به نقل از کتیبه پایکولی که در موزه لندن نگهداری میشود: آشوربانیپال پادشاه آشور , گنبد آن مخروطی شکل و اندازه ای داخل مقبره ۴۰/۳×۳۰/۳ متر بوده و شباهت زیادی به....

نظام حمل و نقل افغانستان نقطه وصل آسیا

-بیشتر بدانید
28 آگوست 2013 , دولت افغانستان در استراتیژی ملیاش با اشاره به اهمیت حمل و نقل در توسعه این , علاوه برآن نبود ظرفیتهای لازم فنی و کارمندان تحصیل کرده برای حفظ و , ده سال اول ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز و در ۲۰ سال بعدی به ترتیب ۱ میلارد و ۱۵....

مطالب مفید و سودمند

-بیشتر بدانید
محدودیت حمل و نقل برای دستگاه وجود ندارد , گرانقیمت آسفالت در حد زیادی به ظرفیت باربری آن، یعنی در واقع به تراکم لایههای آن بستگی دارد , شکستن مخلوط بوسیله غلتک، وقتی که غلتکزنی در مسیر صحیح انجام نشود , متر مربع در هر خط عبور بوده و حداقل قابل قبول مقدار E نیز 2500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد...